Støre til Myanmar med gulrøtter i kofferten

Etter et år der de tidligere generalene i Mynamar har overrasket alle med sine mange reformer, fangeløslatelser og demokratifremmende tiltak, er det en optimistisk utenriksminister Jonas Gahr Støre som i dag setter seg på flyet for å besøke landet.

– Det er viktig at vi anerkjenner de positive endringene vi ser og å bidra til å gjøre dem irreversible. Vi har fjernet de særnorske oppfordringene til ikke å handle og vi har endret visumrestriksjonene, sier Støre til Aftenposten.

Han utelukker ikke på noen måte at Myanmars myndigheter kan vente seg flere belønninger dersom de fortsetter å føre landet i riktig retning.

– Norge vil være tydelige på at fortsatt positiv utvikling vil anerkjennes også i handling fra vår side. Valget blir veldig viktig i så måte. Det bør de få høre, sier Støre.De særnorske sanksjonene mot Myanmar blir opphevet som følge av den positive utviklingen i landet, opplyser Utenriksdepartementet til NRK.

1. april stiller opposisjonsleder og fredsprisvinner Aung San Suu Kyi til valg. Hun ligger an til å sikre seg en plass i nasjonalforsamlingen, og vil på den måten kunne utøve makt på en helt annen måte enn hun hittil har kunnet gjøre.

Mange land, deriblant EU, USA og Norge har alle gitt signaler om at dersom dette valget gjennomføres på en fri og rettferdig måte, vil det bli aktuelt å fjerne de økonomiske sanksjonene mot Myanmar som ble innført etter det blodige oppgjøret med studentdemonstrasjonene i 1988, der minst 3000 mennesker ble drept.

Ambassade light

Norge vurderer nå også å følge USAs eksempel ved å ha en diplomatisk tilstedeværelse i Myanmar, sier Støre.

– Dette er noe vi har jobbet med, det at vi må ha et fleksibelt forhold for hva et nærvær vil si. Man trenger ikke ha en ambassadør med residens og det hele. Man kan være strategisk tilstede med diplomatisk nærvær på en måte som kan skje raskt. Nå har vi gjennom et halvt år hatt permanent nærvær i Libya. Det betyr ikke at vi kommer til å være der varig. Jeg mener at vi må finne en måte å gjøre det mulig med et tydelig nærvær i Myanmar, sier utenriksministeren.

En eller flere norske diplomater med base i Myanmar vil også kunne bidra til å legge til rette for norsk næringsliv i landet.

USA vil belønne de nyeste reformtiltakene i Myanmar ved å gjenopprette fulle diplomatiske forbindelser.

– Vi er opptatt av at norsk næringsliv vurderer Myanmar som et område for engasjement, sier Støre.

I løpet av reisen skal han ha samtaler med både myndigheter, opposisjonspolitikere som Aung San Suu Kyi og representanter for det myanmarske sivilsamfunnet. Støre mener at landet står overfor svært store utfordringer, men at Norge kan bidra til å ta landet gjennom disse utfordringene.

– Jeg tror det er et viktig budskap fra oss å gi ledelse, opposisjon og sivilsamfunn i Myanmar beskjed om at det er de som må ta styringen. I den grad omverdenen kan bidra, kan vi gjøre det bedre dersom Myanmar selv har sin plan og prioiteringer som samsvarer med egen kapasitet og behov, sier han, og trekker frem utvikling samt fred og forsoning som hovedutfordringene landet står overfor.

Kan bidra til fredssamtaler

Myanmar er nemlig et land i konflikt. Væpnede opprørsstyrker fra en rekke etniske minoriteter har helt siden frigjøringen i 1948 kjempet mot sentralmakten. De siste månedene er det inngått flere våpenhviler, men det pågår fortsatt kamper, blant annet i grenseområdene mot Kina, der kachin-folket slåss for sine rettigheter.

Flere etniske minoritetsgrupper i Myanmar ber om norsk hjelp for å skape fred med regjeringen. Norske myndigheter avviser ikke forslaget.

Flere av de etniske gruppene har spurt Norge om hjelp til å skape varig fred med myndighetene. Støre kommer til å undersøke dette nærmere når han nå reiser til Myanmar.

– Jeg har vet ikke hvilke bidrag Myanmar ønsker på disse områdene. Jeg ønsker å høre stemmer fra myndigheter, opposisjon og sivilisamfunn beskrive situasjonen og hvordan vi kan bidra. Jeg merker meg hva andre kolleger som har vært på besøk og også fra andre samtalepartnere i Myanmar at myndighetene ser på Norge som en aktør uten store egeninteresser. Dette er et felt hvor Norge ikke anses som en part. Vi er der ikke for å fremme én nasjonal sak. Det er et fortrinn vi vil bygge på, sier Støre.

Kilder: http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Store-til-Myanmar-med-gulrotter-i-kofferten-6748360.html#.Tx_-56N5mK0

Scroll to Top