Norge fjerner tollbarriere mot Burma

Norge innfører ytterligere lettelser på handelen med Burma og gjør det mulig for landet å eksportere visse varer tollfritt til Norge.

Regjeringen besluttet fredag at Burma ikke lenger skal utelukkes fra den generelle tollpreferanseordningen GSP, opplyser Utenriksdepartementet.

Dermed blir det mulig for Burma å eksportere blant annet matvarer og tekstiler tollfritt til Norge.

– Med dette signaliserer Norge anerkjennelse av de politiske reformene Burma har gjennomført, og uttrykker vårt ønske om fortsatt demokratisk utvikling, sier Jonas Gahr Støre (Ap).

Utenriksministeren har denne uken besøkt Burma og ga da myndighetene i landet beskjed om lettelsene.

– Handelen mellom våre to land er svært begrenset, og det vil sannsynligvis ta tid før vi vil se den økonomiske virkningen av denne beslutningen. Det har likevel vært viktig for oss å komme tidlig ut med en slik beslutning for å legge til rette for at sektorer som gir arbeid både til de fattigste og til et stort antall kvinner, kan få muligheter til eksport, sier Støre og håper også andre land vil ta lignende beslutninger.

Tidligere i januar gjorde regjeringen det klart at Norge ikke lenger vil fraråde nordmenn å handle med eller investere i Burma.

Scroll to Top