Myanmar – et nytt marked

– Publisert:30.01.12:

Myanmar eller Burma seiler opp som et nytt og interessant vekstmarked for norsk næringsliv, men ikke uten risiko, sier Knut R. Sørlie, handelspolitisk ansvarlig i NHO. Han deltok nylig under utenriksminister Støres besøk til landet.

– De politiske reformene som er gjennomført er oppløftende. Nå starter oppmerksomheten om økonomiske reformer. Det er viktig for å skape et mer åpent og transparent handels- og investeringsregime. Landet må utvikle en nasjonal økonomisk strategi for høy vekst og jobber som kan raskt skape resultater for vanlige folk. Det er ekstrem fattigdom i landet og mange etniske konflikter er ikke løst. Det er høy risiko forbundet med å investere i landet, og Norge må bistå norsk næringsliv ved å forhandle frem en investeringsbeskyttelsesavtale (BITs) med landet, sier Sørlie.

– De myndighetene vi møtte, bl.a. industriministeren og presidentens økonomiske rådgiver, ga oppmuntrende signaler om at økonomiske endringer er underveis, sier Sørlie.

Myndighetene arbeider også iherdig for å imøtekomme ILOs krav om respekt for grunnleggende konvensjoner om bortfall av tvangsarbeid og retten til fri organisering av arbeidstakere og arbeidsgivere. Det er viktig at Myanmar klarer å innfri de internasjonale forventningene til respekten for ILOs kjernekonvensjoner før sommerens ILO-konferanse, ellers vil landet igjen møte sterkt internasjonal kritikk.

For norske bedrifter er dette et nytt og ukjent marked på 55 millioner som “plutselig” har dukket opp på grunn av en positiv reformprosess.

– Jeg tror det er en betydelig interesse for landet fra toneangivende norske bedrifter som Telenor, DNV, Yara, SN Power foruten olje- og gassnæringen, sier Sørlie. For Telenor må for eksempel Myanmar være et veldig interessant marked ettersom de er i alle andre land i regionen. Myanmar er rikt på ressurser – olje/gass, metaller, vannkraft, tømmer og edelstener. De har et betydelig potensial å bli en stor landbrukseksportør av ris. Men det er avgjørende at Myanmar fortsetter sine reformer og lykkes med strategien fremover.

Regjeringen endret sin Burma-politikk for 14 dager siden og opphevet sin egen henstilling til norsk næringsliv om sterkt å fraråde at norske bedrifter inngår økonomiske forbindelser med landet. Nå oppfordrer norske myndigheter tvert om til at norske bedrifter både kan handle med og investere i landet. Sist fredag vedtok regjeringen at alle varer – landbruksvarer så vel som industrivarer fra Myanmar kan komme tollfritt inn i Norge, på linje med slik de andre minst utviklede landene (MUL) i verden kan i dag.

Dersom suppleringsvalget 1. april blir ansett som fritt og rettferdig og at nobelprisvinneren Aung San Suu Kyi velges inn i parlamentet, regner mange med at siste rest av økonomiske sanksjoner mot landet, som bl. a EU (også Norge) , USA, Canada har, blir opphevet.

Kilder: http://www.nho.no/globalisering-og-handel/myanmar-et-nytt-marked-article24234-88.html

Scroll to Top