MYANMARS HUMANITÆRE KRISE

Kjære venner

Vi ønsker å presentere dette dokumentet som et verktøy for å belyse de svært alvorlige situasjonene i Myanmar og oppfordre våre norske venner til å støtte den demokratiske bevegelsen. Vi er dypt takknemlige for denne muligheten til å presentere Myanmar under denne viktige konferansen, hvor vi har tillit til at den vil ha en betydningsfull effekt i vår kamp mot militær diktatur.

Myanmar har gjennomgått en smertefull overgang de siste årene, spesielt etter militærkuppet som fant sted i februar 2021. Den politiske uroen, volden og undertrykkelsen har medført store lidelser for det burmesiske folket, og det er avgjørende at vi samler støtte og solidaritet fra det internasjonale samfunnet.

Vi er spesielt takknemlige for våre norske venner, som har etablert seg som en viktig støttespiller for demokrati, fred og menneskerettigheter i den internasjonale arenaen. Vi ber at dere står sammen med oss i denne kampen for rettferdighet og menneskelig verdighet. Gjennom dette dokumentet ønsker vi å gi en beskrivelse av hva som har skjedd i Myanmar og bringe frem de alvorlige situasjonene som fortsetter å utspille seg. Vi håper at ved å øke bevisstheten omkring disse problemene, kan vi mobilisere støtte og oppfordre til handling.

Vi ber våre norske venner om å påvirke det norske regjeringen til å fortsette å være en viktig støttespiller for demokrati, fred og menneskerettigheter i Myanmar. Deres stemme og engasjement er avgjørende for å bringe om endring og støtte den demokratiske bevegelsen i Myanmar.

Vi ser frem til å samarbeide med dere alle i denne viktige kampen for demokrati og menneskerettigheter. Sammen kan vi utgjøre en forskjell og arbeide for en fredelig og rettferdig fremtid for Myanmar.

Chin Community in Norway

8 July 2023

Fakta om Myanmar:–  Geografiske trekk: Myanmar grenser til Bangladesh og India i nordvest, Kina i nordøst, Laos i øst, Thailand i sørøst, samt Andamanhavet og Bengalbukta i sør og sørvest. Landet har varierte geografiske trekk, inkludert fjellkjeder, platåer, elver og kystområder.-  Hovedstad: Hovedstaden i Myanmar er Naypyidaw, som ble offisielt utpekt som hovedstad i 2006. Før det var Yangon (tidligere kjent som Rangoon) hovedstaden.-  Største by: Yangon er den største byen og handelssenteret i Myanmar. Den huser betydningsfulle kulturelle og historiske landemerker, inkludert Shwedagon- pagoden, et berømt buddhistisk sted-  Befolkning: Myanmar har en befolkning på over 54 millioner mennesker (per 2021). Landet huser ulike etniske grupper, inkludert flertallet Bamar (burmanere), samt karen, shan, chin, kachin, mon, rakhin og andre.-  Språk: Det offisielle språket i Myanmar er burmesisk. Imidlertid snakkes det mange etniske språk og dialekter over hele landet. Engelsk blir også snakket og forstått i byområder og blant noen utdannede individer.-  Religion: Flertallet av befolkningen i Myanmar praktiserer theravada- buddhismen (89%). Den spiller en betydelig rolle i landets kultur og dagligliv. Det finnes også religiøse minoriteter, inkludert kristne (5%), muslimer (4%) og hinduer(1%).-  Historie: Myanmar har en rik og kompleks historie. Britisk kolonisering fant sted på 1800-tallet, og Myanmar oppnådde uavhengighet i 1948.-  Politisk situasjon: Myanmar har møtt politiske utfordringer gjennom årene. Det var under militærstyre i flere tiår, men i 2011 begynte en overgang til en semi-sivil regjering. Imidlertid fant det sted et militærkupp i februar 2021, og landets politiske situasjon er fortsatt uavklart.-  Økonomi: Myanmars økonomi er mangfoldig og omfatter jordbruk, produksjon, naturressurser (som jade, edelstener og tømmer)og tjenester. Viktige næringer inkluderer tekstiler, klær, landbruk og turisme. Imidlertid har økonomien blitt påvirket av sanksjoner og politisk ustabilitet.Historiske tidslinjer:–  1947: Aung San, lederen for Anti-Fascist People’s Freedom League, forhandlet fram Panglong-avtalen med ledere fra etniske minoriteter, som la grunnlaget for et føderalt Myanmar.-  1948: Myanmar ble uavhengighet fra britisk kolonistyre.-  1962: General Ne Win gjennomførte et militærkupp, styrtet den sivile regjeringen og etablerte militærstyre.-  1988: Massiv protester bryter ut over hele landet mot militærstyret, kjent som 8888- opprøret.-  1989: Det regjerende Burma Socialist Programme Party (BSPP) blir oppløst, og State Law and Order Restoration Council (SLORC) blir dannet, som markerte fortsettelsen av militærstyre.-  1990: National League for Democracy (NLD), ledet av Aung San Suu Kyi, vant en overveldende seier i de generelle valgene, men militæret nektet å overføre makten.-  2008: Det militære regimet avholdt en grunnlovsavstemning, til tross for omfattende kritikk av dens legitimitet og rettferdighet.-  2010: Myanmar avholdt sine første generelle valg på 20 år, som preges av anklager om valgfusk og begrenset deltakelse fra opposisjonspartiene.-  2015: NLD, ledet av Aung San Suu Kyi, vant en overveldende seier i de generelle valgene.-  2016: Aung San Suu Kyi inntok stillingen som statsrådgiver, etter at NLD dannet en sivil regjering.-  2020: NLD vant enda en avgjørende seier i de generelle valgene, men militæret hevdet valgfusk og nekte å godta resultatene.-  2021: 1. februar gjennomførte militæret et kupp, fengslet Aung San Suu Kyi og andre regjeringsrepresentanter, og erklærte unntakstilstand. Dette utløste omfattende protester og en forverret menneskerettighetssituasjon.

frivillige organisasjoner få tilgang til de mest berørte områdene i Myanmar for å levere nødhjelp til de som trenger det mest. Mat, rent vann, medisinsk hjelp og ly er akutt nødvendig for å redde liv og lindre lidelse. Internasjonale organisasjoner og regjeringer må samarbeide for å sikre at humanitær bistand når frem til de 

page5image37622448

Totale number of internally displaced people in Chin state June 2023 

mest sårbare gruppene, inkludert internt fordrevne personer og flyktninger. I tillegg er det viktig å støtte og beskytte menneskerettighetsforkjempere, journalister og aktivister som arbeider for å avdekke sannheten og formidle situasjonen i Myanmar til resten av verden. Disse modige individene står i fare for å bli arrestert, fengslet eller utsatt for vold på grunn av sitt arbeid. Derfor må det internasjonale samfunnet intensivere innsatsen for å sikre deres sikkerhet og beskyttelse. 

Økonomisk støtte til lokale organisasjoner er også avgjørende for å håndtere den humanitære krisen i Myanmar. Vi oppfordrer internasjonale donorer til å øke sine bidrag til nødhjelpsfondene og støtte oppbyggingen av langsiktig utvikling og gjenoppbygging. Dette vil bidra til å skape et grunnlag for en bærekraftig fremtid for det burmesiske folket, der de kan gjenopprette sin frihet, rettferdighet og menneskerettigheter.

Myanmars pågående humanitære krise, utløst av militærets maktovertakelse i februar 2021, fortsetter å eskalere og påvirke mennesker fra alle samfunnslag i hele nasjonen. Denne krisen har ført til alarmerende tall: minimum 3 200 liv har gått tapt, minst 23 651 mennesker er fengslet, eiendommer verdt flere hundre millioner dollar har blitt ødelagt, og anslagsvis 1,5 millioner mennesker er blitt fordrevet. I tillegg er omtrent 60 000 sivile strukturer rapportert som brent eller ødelagt.

page4image54189168

Kilde: APPP (6 July 2023) 

Det er foruroligende å se den økende humanitære krisen i Myanmar og den betydelige påvirkningen den har på landets befolkning. Den nåværende politiske uroen og volden har skapt en desperat situasjon der mennesker lider og mister livet hver dag. I møte med denne krisen er det viktig at det internasjonale samfunnet tar umiddelbare og effektive tiltak for å lindre nøden og sikre menneskerettighetene til det burmesiske folket. Først og fremst må det legges press på militærjuntaen i Myanmar for å avslutte volden og respektere menneskerettighetene. Internasjonale organisasjoner, diplomater og menneskerettighetsforkjempere bør jobbe sammen for å styrke dette presset gjennom diplomatiske kanaler, sanksjoner og andre relevante midler. Dette vil bidra til å sende en tydelig melding om at det internasjonale samfunnet ikke tolererer brudd på menneskerettighetene og undertrykkelse av det burmesiske folket.Samtidig må internasjonale humanitære organisasjoner og frivillige organisasjoner få tilgang til de mest berørte områdene i Myanmar for å levere nødhjelp til de som trenger det mest. Mat, rent vann, medisinsk hjelp og ly er akutt nødvendig for å redde liv og lindre lidelse. Internasjonale organisasjoner og regjeringer må samarbeide for å sikre at humanitær bistand når frem til de 

page5image37622448

Totale number of internally displaced people in Chin state June 2023 

mest sårbare gruppene, inkludert internt fordrevne personer og flyktninger. I tillegg er det viktig å støtte og beskytte menneskerettighetsforkjempere, journalister og aktivister som arbeider for å avdekke sannheten og formidle situasjonen i Myanmar til resten av verden. Disse modige individene står i fare for å bli arrestert, fengslet eller utsatt for vold på grunn av sitt arbeid. Derfor må det internasjonale samfunnet intensivere innsatsen for å sikre deres sikkerhet og beskyttelse. Økonomisk støtte til lokale organisasjoner er også avgjørende for å håndtere den humanitære krisen i Myanmar. Vi oppfordrer internasjonale donorer til å øke sine bidrag til nødhjelpsfondene og støtte oppbyggingen av langsiktig utvikling og gjenoppbygging. Dette vil bidra til å skape et grunnlag for en bærekraftig fremtid for det burmesiske folket, der de kan gjenopprette sin frihet, rettferdighet og menneskerettigheter.

page6image53805840

Til slutt er det viktig at vi som enkeltindivider også tar ansvar og bidrar på vår måte. Dette kan være gjennom å spre bevissthet og kunnskap om krisen, støtte burmesiske organisasjoner i Norge som jobber for humanitært arbeid i Myanmar, enten økonomisk eller som frivillig, og legge press på våre regjeringer for å handle. Selv små handlinger kan utgjøre en forskjell når de er samlet og rettet mot en felles målsetning om å hjelpe det burmesiske folket gjennom denne krisen. Samlet sett krever håndteringen av den humanitære krisen i Myanmar et samordnet og målrettet internasjonalt samarbeid. Det er nødvendig med både umiddelbare tiltak for å lindre nøden og langsiktige strategier for å sikre en bærekraftig gjenoppbygging og rettferdighet. Ved å handle sammen kan vi hjelpe det burmesiske folket i deres kamp for frihet, rettferdighet og respekt for menneskerettighetene. Det norske folk og regjeringen spiller en viktig rolle som støttespillere for demokrati, fred og menneskerettigheter internasjonalt, og vi oppfordrer dere til å støtte de burmesiske organisasjonene i Norge som jobber for humanitært arbeid i Myanmar. 

Veien mot friheten

I et land av nød og fortvilelse, der drømmer er knust og håp blir tråkket på, reiser vi oss for å gi vårt beste. Undertrykte stemmer og kuede drømmer har lenge plaget folket i Myanmar. Men nå er tiden inne for å forenes og være deres beskyttere. Flyktninger søker trygghet og ly, og vi står sammen med medfølelse i blikk og handling. Vi ønsker å være deres fyrlys i mørke dager, å gi dem håp og veivisning på deres vei mot en bedre fremtid. Sammen står vi, hjertene forbundet, i solidaritet med de som lider. La våre handlinger bli hørt og gjenkjent, la oss lette byrdene de bærer. La oss være deres stemmer når de ikke blir hørt, og gi hjelp og kjærlighet til de som trenger det mest. Med bønn og guddommelig styrke, ønsker vi å helbrede sårene og gjenreise deres ånder. Vi tror på kraften i enhet, og gjennom å øke bevisstheten vil vi bringe lindring og hjelp til de i nød. Hver handling og gave vi deler, sår håpets frø og viser at vi bryr oss. Vi finner velsignelser i å gi, og i kjærlighetens omfavnelse oppdager vi ukjente gleder. Bli med oss med hjertet sterkt og fylt av medfølelse. La oss synge rettferdighetens verk og knytte bånd. Dette diktet er et rop, en stråle av nåde, for å løfte de trengende, gi dem håp og vise vei i deres kamp mot undertrykkelse. Sammen gjør vi en forskjell, du og jeg. Hver berørt sjel gir en ny grunn til å fly, til å strekke seg mot en bedre fremtid. La oss øke bevisstheten, gi en hjelpende hånd og vandre sammen trygt og fri, med kjærlighetens bånd som forener oss. For de trengende flyktningene tar vi stilling, vi rækker ut våre hender og fyller dem med kjærlighetens kraft. La en lysere dag gry med hver gode gjerning vi utfører. I denne reisen av håp, la oss vandre sammen trygt og fri, og bidra til å realisere deres vei mot frihet. 

Scroll to Top