«Buddhistenes bin Laden» terroriserer muslimsk minoritet

 

Wirathu (Foto:nrk.no)

Den myanmarske buddhistmunken og nasjonalistlederen Ashin Wirathu kaller FNs spesialutsending i landet en hore. Wirathu går under navnet «den buddhistiske terroristen», og han har ikke noe imot å bli sammenlignet med bin Laden.

yanmar blir motsetningene mellom den buddhistiske majoriteten og den muslimske minoriteten stadig verre. En viktig drivkraft i konflikten er munken og nasjonalisten Ashin Wirathu.

Aggressiv taler

I løpet av få år har han blitt svært kjent, særlig for sine aggressive taler.

FNs utsending til Myanmar, Yanghee Lee, har sagt at den muslimske minoriteten i Myanmar er blant de mest forfulgte i hele verden.

Wirathu slo tilbake på denne måten:

Frykt for muslimer

Ashin Wirathu leder bevegelsen 969. Dette er en nasjonalistisk, antimuslimsk bevegelse.

–Vi må slå tilbake, vi må bekjempe vold med vold, sier Wirathu til det amerikanske magasinet GQ.

Han mener at muslimene i landet deltar i en internasjonal konspirasjon for å overta makten i Myanmar, og at de derfor bør jages ut av landet.

Han snakker ofte om at buddhistiske kvinner blir voldtatt av muslimske menn, og at muslimene tar arbeidsplasser fra majoriteten i Myanmar.

Wirathu hevder at internasjonale hjelpeorganisasjoner forsyner den muslimske Rohingya-minoriteten med våpen og sprengstoff slik at de kan gjennomføre terroraksjoner.

– Myanmars buddhistiske kvinner bør ha offentlig tillatelse dersom de vil gifte seg med en muslim, mener Wirathu. Han støtter vedtaket som sier at muslimske kvinner maksimalt få to barn.

Buddhistisk terrorist?

I 2013 stilte Time Magazine spørsmålet om Wirathu er en buddhistisk terrorist.

Det førte til voldsomme demonstrasjoner og støtteerklæringer til nasjonalistlederen.

Dette er en sak som vekker svert sterke følelser i dette landet som nå ser ut til å være på vei mot i hvert fall et delvis demokrati.

Selv benekter munken at han er noen terrorist, og sier at han nå arbeider for fred.

Han har ikke klart å overbevise alle om at det er sant.

Den undertrykte minoriteten

Den muslimske Rohingya-minoriteten har svært få rettigheter.

Den består av om lag 800 000 mennesker. De blir sett på som ulovlige innvandrere fra Bangladesh, derfor har de ikke fått statsborgerskap i Myanmar. De holder hovedsakelig til i delstaten Rakhine nordvest i landet.

Etter blodige sammenstøt og voldshandlinger de siste årene, har rohingyaene blitt plassert i interneringsleire der hjelpeorganisasjoner ikke har fått tilgang.

I interneringsleirene er det skrikende mangel på helsetjenester og mat.

Trolig er 120 000 mennesker internt fordrevet etter at svært mange hjem har blitt brent ned.

Flere hundre tusen av denne minoriteten har flyktet til Bangladesh og Thailand.

Også den muslimske minoriteten har brukt vold mot majoritetsbefolkningen.

Ledere tause

Selv etter at reformpolitikken kom i gang i Myanmar, har holdningen til Rohingya-befolkningen stort sett vært uendret. Regjeringen har ikke gjort noe for å motarbeide den voldelige nasjonalistbevegelsen til Ashin Wirathu.

Offisielt blir det sagt at myndighetene ikke vil gjøre noe så lenge de ikke får en offisiell klage, og den har altså ennå ikke kommet.

Noen kommentatorer mener at myndighetene lar Wirathu holde på, fordi han har deres stilltiende sympati. Det er mulig at han sier det som landets ledere ikke kan si offisielt av hensyn til det internasjonale samfunnet.

Også demokratiforkjemperen Aung San Suu Kyi har vært ganske taus. Det eneste hun har sagt, er at de voldelige sammenstøtene kan komme av at landet er i ferd med utvikle et demokrati. Men hun har ikke fordømt den fryktelige behandlingen av den muslimske minoriteten.

Hun har heller ikke fordømt den ytterliggående buddhistmunkens oppfordring til å bruke vold mot muslimene.

Norsk næringsliv

Norske selskaper som Telenor, Jotun og Statoil er på full fart inn i Myanmar.

Norsk næringsliv har helt i front når det gjelder å komme inn i dette markedet.

De norske selskapene sier at de kan være med på å utvikle landet i riktig retning ved å vise hva norsk bedriftskultur er.

Men Amnesty International minner om at fokus på minoriteter og politiske fanger ikke må forsvinne i jubelen over en positiv utvikling i Myanmar.

Enslig protest

– Wirathu gir landet vårt et dårlig rykte, og han skader munkedrakten som han bærer, sier Tin Tin Nyo som leder Myanmars Kvinneliga. IfølgeBBC er hun en av de få som våger å stå fram og kritisere nasjonalistmunken åpent.

– Kvinner i Myanmar er i stand til selv å avgjøre hvem de skal gifte seg med, sier hun som en kommentar til Wirathus kampanje for å få vedtatt en lov som skal hindre buddhistiske kvinner i å gifte seg med muslimske menn.

Men Tin Tin Nyo understreker at noe av problemet er at foreldregenerasjonen fremdeles har en overdreven respekt for det som munkestanden hevder er riktig.

Internasjonal handlingslammelse

Det internasjonale samfunnet er strålende fornøyd med at myndighetene i Myanmar er på vei mot demokrati etter tiår med militærdiktatur.

Straffetiltakene mot landet er fjernet, og det nå liten vilje til å legge internasjonalt press på lederne i landet for å sikre bedre behandling av minoritene.

De fleste vestlige ledere vil nok mene at det er viktigere å oppmuntre myndighetene til å fortsette å innføre demokratiske reformer.

Dermed er det lite håp om at forholdene for de mange undertrykte muslimene vil bli bedre på kort sikt.

En liten gnist er nok

Framtidsutsiktene for Ashin Wirathu ser dermed også ut til å være gode.

Han kan fortsette sin svært aggressive propaganda og reise rundt og hisse opp folkemassene.

Stemningen mellom majoriteten og den muslimske minoriteten i Myanmar er svært hatsk, og det skal bare en liten gnist til for å tenne nye katastrofale branner.

Om Wirathu kommer til å leve opp til klengenavnet «buddhistenes Bin Laden» er for tidlig å si.

Det er også uvisst hva svaret vil bli på Time Magazines spørsmål om han blir buddhistenes terrorist.

Men hvis han får utfolde seg videre uten motforestillinger, så er muligheten absolutt til stede.

Kilde: http://www.nrk.no/verden/myanmars-buddhistiske-bin-laden-1.12265402

Scroll to Top