Prislapp på flommen i Myanmar: 99 liv og flere hundre millioner dollar

Det har gått snart en måned siden ekstreme mengder nedbør forårsaket jordskred og flom som rammet hele Myanmar hardt med så mange som 99 ankom og nærmere en million mennesker måtte forlate hjemmene sine. Meteorologene advarer fortsatt at regnet muligvis fortsetter flere uker fremover.

Siste oppdateringen foreslår at skadene i hele landet kan ha kostet opp til flere hundre millioner dollar – selv om det er ikke konkrete tall- og gjenoppbygning arbeidet kan ta flere måneder hvis ikke flere år.

I Chin stat elene gjorde flom og jordskred store skader på hus, skoler, kirker og statens infrastruktur. Det ble meldt ødeleggelse på 2000 hus, 53 skoler, 10 kirkebygninger og flere bruer i Chin staten.

Myndigheten beregner kostnadene for flommens ødeleggelser i Chin staten til mer enn 11 milliarder Kyats ( Ca. 110 million kroner). Hovedstaden, Hakha som har ca 40 tusen innbyggere er hardest rammet med en tredje del av befolkning ble gjort hjemløse.

– Det er planlagt nå om å flytte hele byen til helt nytt område, i følge opplysninger fra nærlignende områder.

Det har nå samlet nesten 1 million kroner gjennom Chin menigheter i Norge, opplyser NCCF, Chin menighet forbund i Norge. Det ble også gjort kjent med at både privat personer og andre grupper er med på liste.

Det forventes at tallene på donasjon kan gå raskt opp, ettersom det er fremdeles flere pengeinnsamling aktiviteter pågår.

–  Vi takker Norge og det norske folk for hjelp vi har fått så langt gjennom flere hjelpeorganisasjoner i Myanmar. Vi håper at Norge skal fortsette å bidra aktivt i gjenoppbygging arbeidet i Myanmar og spesielt i Chin staten, sa Sang Cung Lian, leder i Chin Community in Norway.

 

 

Scroll to Top