På bakken i Burma mener flere at dette er payback for den norske støtten

Statoil: Utfordrende

Statoil sier at det å operere i land som scorer dårlig på korrupsjonsindekser ofte innebærer utfordringer.

– Det gir oss utfordringer, og det gir oss et spesielt ansvar. Vi har ansvar for å opptre i henhold til nasjonal lovgivning, internasjonal antikorrupsjonslovgivning, og egne etiske retningslinjer. Dette innebærer blant annet nulltoleranse for korrupsjon, sier pressetalsmann for Statoils operasjoner i utlandet, Knut Rostad.

Han sier at Statoil er til stede i land med korrupsjonsproblematikk, og at dette er en av grunnene til at Statoil gjør grundige vurderinger før de går inn et land.

– Hvis vi ikke kan operere i henhold til lovverket og våre egne retningslinjer, går vi heller ikke inn, sier han.

Han kan ikke peke på eksempler der dette har skjedd ennå.

Les også: Norske bedrifter sliter med korrupsjon i India

– Streng standard

Rostad sier at de setter stor pris på at Burmakomiteen er med på å kaste lys over problematikken rundt korrupsjon i Myanmar.

– Myanmar har vært i politisk endring siden 2011, og sanksjonene fra Norge og EU har blitt hevet, og sanksjonene fra USA har lettet. Vårt ansvar blir nå å etterse at alt vi gjør går etter vår strenge standard og internasjonal lovgivning.

På spørsmål om det er vanskelig for Statoil å gå inn i et land uten nasjonal våpenhvile, sier Rostad at dette er en del av selskapets risikovurdering.

– Det er allerede flere norske og internasjonale selskaper som er inne i Myanmar. Sikkerheten til våre ansatte er det viktigste for oss, og den interne sikkerhetssituasjonen er en sentral del av vår risikovurdering, sier han.

Statoil skal nå, sammen med partner Conoco Phillips, gjennomføre en konsekvensutredning og samle inn 2D-seismikk.

– Etter dette, som tar om lag 2,5 år, skal vi avgjøre om vi skal gå inn i en tre år lang letefase, sier Rostad.

Kilde: http://www.tu.no/petroleum/2014/03/26/-pa-bakken-i-burma-mener-flere-at-dette-er-payback-for-den-norske-stotten

Scroll to Top