Orienterte om utviklingen i Myanmar

Kilder: http://www.eu-norge.org/Aktuelt/Nyhetsartikler/Orienterte-om-utviklingen-i-Myanmar/

Sist oppdatert: 28.11.2011 // Forsvarsminister Espen Barth Eide var 25. november i Brussel og orienterte EUs komité for utenriks- og sikkerhetspolitikk (PSC) om utviklingen i Myanmar.

Eide er den første norske politikeren som er invitert til å orientere i EUs komité for utenriks- og sikkerhetspolitikk (PSC) som består av ambassadører fra EU-landene. PSC spiller en viktig rolle i forberedelse og oppfølging av EUs felles sikkerhets- og forsvarspolitikk.  Orienteringen kom i stand som følge av et sterkt norsk engasjement overfor Myanmar som også understrekes av at Norge er et av de vestlige landene med hyppigst politisk kontakt med landet. Senest i oktober var Eide på besøk i Myanmar, da som statssekretær i Utenriksdepartementet.

Positive endringer
Valget i Myanmar i 2010 la grunnlaget for opprettelsen av demokratiske institusjoner og prosesser som har vært avgjørende for de positive endringene landet har vært gjennom etter at den nye regjeringen tiltrådte i april 2011.

– Jeg har selv vært to ganger i Myanmar i år og var den første politiske representanten fra en vestlig regjering som besøkte landet etter at de sivile styresmaktene tok over. Jeg har registrert en genuin reformvilje og det er oppløftende, sier Eide.

EU har vist interesse for å høre mer om de norske politiske besøkene til landet og norske synspunkter på utviklingen og veien videre. På møtet i komiteen for utenriks- og sikkerhetspolitikk fredag var det et lydhørt publikum av representanter fra EUs medlemsland. EU diskuterer nå hvordan de kan gjøre justeringer for å komme Myanmar i møte etter flere positive utviklingstrekk den siste tiden.

– Poenget er ikke at den demokratiske utviklingen i Myanmar har kommet i mål. Det er fortsatt et godt stykke igjen. Men retningen på endringene er bra, så dette må vi forsøke å støtte opp under. Vi må erkjenne at det nå har oppstått et mulighetsvindu som bør brukes mens det er der. Derfor ønsker vi å få med oss EU på en oppdatert politikk, sier Eide.

EUs felles forsvars- og sikkerhetspolitikk
Forsvarsministeren hadde også møter med visegeneralsekretær Maciej Popowski i EUs utenrikstjeneste EEAS der tema var status for EUs felles forsvars- og sikkerhetspolitikk inkludert spørsmål om operasjoner og flernasjonalt kapabilitetssamarbeid, såkalt pooling&sharing. På møtet orienterte forsvarsministeren blant annet om norske erfaringer med arbeidet med en omforming av det norske forsvaret fra et mobiliseringsforsvar til innsatsforsvar.

Scroll to Top