Historisk gjeldsslette av Myanmars gjeld til Norge

Regjering

Norge sletter hele gjelden Myanmar har til Norge. Gjelden var på til sammen 3,2 milliarder kroner.

– Dette er historisk, ikke bare for Myanmar, men også for Norge. Aldri før har vi slettet så mye gjeld til et utviklingsland. Jeg er stolt over at Norge nok en gang viser vei, sier utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås.

Norge annonserte slettingen i det internasjonale forumet for u-landsgjeld, den såkalte Parisklubben. Alle land som Myanmar skylder penger til møttes der for å forhandle om hvor mye som skulle slettes. De siste timene ble dramatiske da det ble klart forhandlingene gikk mot sammenbrudd.

– Norge var avgjørende. Vårt bidrag med fullstendig gjeldsslette reddet forhandlingene. Det var et viktig øyeblikk for Myanmars befolkning, sier Holmås.

Norge går mye lengre enn de andre medlemmene i Parisklubben ved å slette all gjeld.

– Dette er viktig for folk i Myanmar. Vi gjør dette akkurat nå for å støtte opp om den positive utviklingen i landet. Ikke bare sletter vi mer gjeld enn alle andre utlånere. Vi sletter også gjelden uten å røre en krone av bistandsbudsjettet og uten å rapportere de slettede beløpene som bistand, sier Holmås.

Les også: Pressemelding fra Parisklubben om gjeldsslettingen.

Norge står alene om en politikk der gjeldssletting ikke går ut over utviklingshjelp til fattige land.

– Vi kunne også ha rapportert dette som bistand, men vi ønsker ikke å blåse opp bistandsbudsjettet vårt med noe som bør komme i tillegg til dette, sier Holmås.

Norge var fjerde største utlåner til Myanmar før slettingen. Hele gjelden kommer fra den norske skipseksportkampanjen. Mellom 1976 og 1980 eksporterte Norge 156 fartøyer samt skipsutstyr til 21 land gjennom statsgaranterte eksportkreditter. Slettingen av gjelden fra denne kampanjen begynte allerede i 2007.

Den internasjonale avtalen innebærer 50 prosent gjeldsslette og en restrukturering av den siste halvparten.

Regjeringen tar forbehold om Stortingets samtykke. 

Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, tlf 913 95 000 (ikke sms).

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/pressesenter/pressemeldinger/2013/myanmar_gjeld.html?id=712740

 

Scroll to Top