E24: Innvandring koster Norge dyrt

http://e24.no/makro-og-politikk/innvandring-koster-norge-dyrt/20055747

Mye tyder på at innvandringen til Norge ikke er økonomisk bærekraftig på sikt, sier direktør for arbeidslivspolitikk i NHO og medlem av NHOs ledergruppe, Svein Oppegaard til Finansavisen.

Tirsdag legger Brochmann-utvalget frem sin rapport om innvandringen og migrasjonens konsekvenser for det norske velferdssystemet.

LES OGSÅ: Brochmann-utvalget: Kontantstøtten strømmer ut av Norge

NHO mener innvandrerne arbeider for lite.

– Det ene er at dagens innvandring synes å gi kortsiktig gevinst, men utgifter på lang sikt. Høy yrkesdeltakelse er avgjørende for velferdsstaten. Forskning viser at mange innvandrere arbeider bare noen få år før de går over på en eller annen form for trygd. Npr vi ser en sterk befolkningsøkning som følge av innvandring, sier det seg selv at dette ikke kan fortsette. For det andre gir innvandring behov for investeringer. Alle prognoser man har planlagt etter, blir jo sprengt sier Oppegaard til Finansavisen.

Innvandringen økte med 9,5 prosent

I fjor flyttet 73.850 personer til Norge, og nettoinnvandringen endte på 42.350 – en økning på 9,5 prosent i forhold til året før.

Ifølge Finansavisen var SSBs prognoser en nedgang på 10 prosent

 

 

Scroll to Top