Åpnet dørene for Telenor i Myanmar – får Telenor-toppjobb

Foto: UD nettside

I en situasjon der dette oppfattes som om hun nå premieres i Norge for sin gode innsats for Telenor i Burma, så er det ikke så bra, sier seniorforsker Halvard Leira.

Tidligere ambassadør for Myanmar, Katja Nordgaard, er ansatt som nykonserndirektør i Telenor.

I fjor ble Telenor som ett av to selskap tildelt lisens til utbygging av landsomfattende telekomtjenester i landet – en kontrakt Telenor kan tjene én milliard kroner i året på, ifølge avisen The Irrawaddy.

Året før skal Nordgaard ha møtt Hla Myint Oo, leder for underhuset i parlamentets utenrikskomité, sammen med representanter fra Telenor og Statoil. Selskapene skal ha fått løfte om at man skulle utarbeide nye lover som lettet utenlandske investeringer, skriver avisen.

– Stiller spørsmål ved Norges motiver

Audun Aagre, leder for Den norske Burmakomité, mener overgangen er problematisk. Organisasjonen jobber for å fremme demokratisk utvikling i Myanmar (tidligere Burma).

 – Nordgaard var svært sentral i å skaffe Telenor lisenser verdt store summer i Myanmar i sin tid som ambassadør, og har en høy stjerne hos burmesiske myndigheter. Når hun kort tid etter får en toppjobb i Telenor er det forståelig at mange i Burma stiller spørsmål ved Norges motiver, sier Aagre.

Møtte parlamentsleder med Telenor

For samtidig ønsker Norge å være en aktør i landets freds- og demokratiseringsprosess.

– Når man har fått seg et nettverk gjennom fredsinitiativet, bør man være varsom med å bruke de samme kontaktene til å fremme norsk næringsliv. Sett fra bakken i Burma er dette en sammenblanding av roller som i verste fall bidrar til å redusere tilliten til Norge som fredsnasjon.

– Norske myndigheter har de siste årene brukt langt mer tid på norsk næringsliv og kontakt med burmesiske myndigheter enn å støtte organisasjoner som i mange år har stått opp for demokrati og menneskerettigheter. Dette er en kortsiktig og endisig strategi, sier Aagre.

– Kan virke som premiering

Seniorforsker og leder for forskningsgruppen for utenrikspolitikk og diplomati ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Halvard Leira, kaller jobbskiftet for «litt spesielt».

– Historisk sett har det ikke vært vanlig med den typen overganger til det private næringsliv. Om dette er greit eller ikke, kommer an på hvordan det oppfattes. I en situasjon der dette oppfattes som om hun nå premieres i Norge for sin gode innsats for Telenor i Burma, så er det ikke så bra, sier Leira.

 

The Irrawaddy skriver i en kommentarartikkel at «blant Burmas demokrater og dissidenter lurer mange i det stille på om Norge har forandret mening. Noen stiller spørsmålstegn til hvorfor oljerike Norge inngår businessavtaler i Burma».

– Svekker Norge som nøytral part

Leira mener likevel ikke Nordgaards nye jobb i Telenor vil skade fredsprosessen nevneverdig.

– Det tror jeg ikke, fordi Norges rolle i fredsprosessen sannsynligvis ikke er veldig stor. Det kan tenkes at dette til en viss grad svekker inntrykket av at Norge er en nøytral part, som kan være viktig i slike prosesser, sier Leira.

I Telenor skal Nordgaard blant annet ha ansvar for myndighetskontakt i 13 land – blant annet i Myanmar.

– Nordgaard har lang erfaring på myndighetsområdet, og god kjennskap til de regulatoriske forholdene i markeder vi vokser i. En del av virksomheten vår er å ha god dialog med myndighetene i de landene vi er i og fremme vårt syn og vårt omdømme, sier kommunikasjonssjef i Telenor-gruppen, Glenn Mandelid.

– Uproblematisk

– Vil hun jobbe med myndighetskontaktene hun fikk i sin jobb i UD?

– Vi har et lokalt selskap som vil ha den daglige dialogen med myndighetene, men Nordgaard vil ha overoppsynet med Myanmar, som ett av 13 markeder, sier Mandelid.

I en e-post til Aftenposten skriver Utenriksdepartementet at Norge i mange år har støttet demokratibevegelsen i Myanmar, og at støtte til videre demokratisering og fred er høyt prioritert for Norge.

Likevel ser departementet på Nordgaards overgang som uproblematisk.

– Sett fra Utenriksdepartementets side er det uproblematisk at Nordgaard fra august i år begynner som konserndirektør i Telenor. Vi tolker dette som et signal om at vi har dyktige ansatte som er attraktive også for andre arbeidgivere, skriver pressevakt Astrid Sehl.

Kilde: http://www.aftenposten.no/okonomi/Apnet-dorene-for-Telenor-i-Myanmar—far-Telenor-toppjobb-7576003.html#.U47riq1_tts

Scroll to Top