Advarer mot EU-hastverk i Myanmar

Av, Einar Fjellvik, FriFagbevegelse.no

Bakgrunnen for advarselen er uttalelser fra EUs utenrikskommissær Catherine Ashton og handelskommissær Karel de Gucht. Begge har tatt til orde for at Myanmar raskt må få tilbake sin plass i EUs såkalte preferansesystem. Myanmar mistet plassen på denne lista over begunstigede handelspartnere i 1997 på grunn av utstrakt bruk av tvangsarbeid.

På vei mot demokrati

Tvangsarbeid er fortsatt et alvorlig problem i store deler av landet, men de siste årene har det tidligere så kompromissløse militærdiktaturet i landet blitt betydelig myket opp. Fredsprisvinner Aung Sang Suu Kyi er satt fri fra husarrest, landet har fått en sivil regjering og det er valgt et parlament. I juni i år kom myndighetene i Myanmar og FNs arbeidsorganisasjon, ILO, også til enighet om en handlingsplan som skal gjøre slutt på tvangsarbeid innen 2015.

Advarer mot ukritisk oppmyking

Mange land, deriblant Norge, har valgt å lette på sine sanksjoner mot Myanmar for å oppmuntre denne utviklingen. IFS advarer likevel mot å gå for fort og ukritisk fram. Organisasjonen minner om Aung Sang Suu Kyis appell om bare å støtte investeringer som fremmer sosial og økonomisk utvikling i Myanmar. En appell hun også framførte da hun nylig besøkte Oslo og mottok sin fredspris, 21 år på etterskudd.

– Den omfattende korrupsjonen og landets dårlige rykte når det gjelder menneskerettigheter gjør at det er helt nødvendig å få på plass forpliktende ordninger for å påpeke og bøte på menneskerettsbrudd som følge av utenlandske investeringer. Åpen rapportering om forholdene må sikres, og det må komme på plass effektive mekanismer for behandling av klager og for tvisteløsning. Alt dette er nødvendig for å sikre at gjenopptatt handle og utenlandske investeringer ikke bare forverrer landets problemer, mener IFS.

Global fagbevegelse

IFS – Den internasjonale faglige samorganisasjonen – er en paraplyorganisasjon for fagbevegelser verden over. Gjennom sine 308 medlemsorganisasjoner representerer IFS over 175 millioner fagorganiserte. I Norge er både LO, Unio og YS tilsluttet IFS.

Scroll to Top