Vedtakter

§1. ORGANISASJONS NAVN

Chin Community in Norway. Forkortet CCN.

§2. ORGANISASJONS FORMÅL

a)      Å fremme samhold og forståelse blant Chin-folket i Norge.

b)     Å bidra for at Chin-folket i Norge best mulig integrere seg i det norske samfunn.

c)      Å støtte og samarbeide med organisasjoner som arbeider for Chin nasjonale saker, menneskerettigheter, og burmesiske demokratiske bevegelser.

d)     Å støtte Chin flyktninger i alle mulige måter.

e)      Å beskytte og fremme Chin kultur, tradisjoner og litteratur.

§ 3. MEDLEMSKAP

–          Alle Chin-folk i Norge har rett til å bli medlem i CNN.

–          Ektefeller og samboer av et medlem kan også bli medlem av organisasjon.

–          Et medlem som er over 18 år skal betale en medlemsavgift på 50 kr per år.

–          Medlemsavgiften blir ikke refundert dersom et medlem trekker seg fra CCN

–          Bare et medlem som betaler full medlemsavgift, skal tillates å delta i et styremedlemsvalg.

–          Et medlem som har betalt medlemsavgift skal ha stemme rett på valget.

–          Et medlem kan ikke stemme på vegne av andre som ikke er til stede.

–          Personer som fremmer rasistiske synspunkter er automatisk utelukket fra foreningen.

–          Medlemskap opphører når et medlem trekker seg eller bli utvist av organisasjon.

–          En full medlemsavgift på 50,- kr skal betales dersom en enkeltperson etter å ha trukket seg skulle ønske å tilsluttes CCN på nytt.

§ 4. ORGANISASJONS STRUKTUR

Styret velges av generalforsamlingen består av:

1.  President

2.  Vise president

3.  Sekretær

4.  Assistent sekretær

5.  Kasser

6.  Assistent kasser

7.  Styrets medlemmer

§ 5.  STYRETS BETINGELSE

–          Betingelsene for et styremedlem skal være to år.

–          Presidenten kan bli valgt for to en års periode med mulighet for ett gjenvalgt, men ikke mer enn det.

–          Sekretær kan bli valgt tredje gange.

–          Styrets medlemmer som ønsker å trekke seg skal melde 3 måneder på forhånd.

–          Det skal bli valgt et styremedlem fra hvert sted eller hver by hvor et nok antall medlemmer oppholder seg, og om det er mer enn 50 medlemmer kan det bli valgt to styremedlemmer.

§ 6. GENERALFORSAMLING

–       Generalforsamlingen er den øverste organ.

–       Generalforsamlingen skal holdes bare når 50 % av medlemmer deltar.

–       Generalforsamlingen skal holdes 1 gang hvert to år.

–       Styret skal velges på generalforsamlingen.

–       Det skal alltid være en revisjon over organisasjons inntekter og utgifter.

–       De som ikke er medlemmer kan delta i forsamlingen, men skal ha ikke rett til å stemme.

–        Generalforsamlingen skal ledes av organisasjons President og Sekretær.

§ 7. VEDTEKTENDRING

–       Endring i vedtakene til CNN kan kun gjøres i årsmøte/generalforsamlingen.

–       Ikke mindre enn to tredjedel av medlemmer på generalforsamlingen kan eventuelt endre vedtaket.

 

Scroll to Top