Kvinesdal CCN Meeting Tlam a Tling

28 November 2006 The Chin Community in Norway (CCN) meeting cu, Nov 25-26, Kvinesdal khua ah tlamtling tein kan rak tuah khawh cang tiah thawngthanhnak kan nin tuah hna. Meeting akai kho mi hna ah, CCN-ec